Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersini alan öğrenciler, Güz Yarıyılı Final Sınavında; Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen ders kitabında yer alan: 

"XIX. Yüzyıl  Osmanlı Modernleşmesi (1. Bölüm)" 

"XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti(2. Bölüm)" 

"Mondros Mütarekesi ve Sonrasındaki Gelişmeler(3. Bölüm)

"Genelgeler ve Kongreler Dönemi(4. Bölüm)"

"TBBM'nin Açılması ve Yeni Türk Devletinin Kuruluşu(5. Bölüm)"

"Savaş ve Cepheler(Askeri ve Siyasi Gelişmeler)(6. Bölüm)"

Mudanya Mütarekesi'nden Lozan Barış Antlaşması'na(7. Bölüm)"    bölümlerinde yer alan -kitabın başından, Lozan Barış Antlaşması konusunun sonuna kadar-  tüm konulardan( Güz  yarıyılının  14  hafta/bölüm slaytında yer alan tüm konular)sorumlu olacaklardır. 

   Bölüm Başkanlığı tarafından, Uşak Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II dersi için yararlanabilecekleri bir kaynak önerisi olarak, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" adlı kitap önerilmekte olup, dersin slaytları hazırlanırken bu kitaptan faydalanılmıştır. 

     Ancak önerilen bu kitap/kaynak dışında; diğer üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin veya araştırmacıların hazırlamış olduğu, verilmekte olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II derslerinin konularını içeren ders kitapları ve notlarından da yararlanabilirsiniz. Bu ders kitapları ve notları dışında sayfamızda "Dersin Temel Kaynakları" kısmında belirtilen ayrıntılı bibliyografyada yer alan kitaplardan ve bağlantı linklerinden de faydalanabilirsiniz.

      Diğer ortak derslerle birlikte yapılacak olan Atatürk İlkeleri ve ve İnkılap Tarihi-I dersinin final sınavında 20 soru sorulacaktır. 

     Sınavlarla ilgili sorusu olanlarlar veya ders konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrenciler, dersi aldıkları öğretim elamanları ile web sayfamızda  "kadromuz" kısmında yer alan ve aşağıda belirtilen e-mailleri veya öğrenci sistemi yoluyla irtibata geçebilir. Aynı zamanda öğretim elemanlarının danışmanlık saatlerinde odalarına gidip görüşebilirler.  

Sorumlu Öğretim Elemanları: 

 

Doç. Dr. Barış METİN           : Eğitim Fakültesi Binası 3. kat         baris.metin@usak.edu.tr   baris.metin@yahoo.com.tr  

Öğr. Gör. Erdoğan SOLAK     : Eğitim Fakültesi Binası 4. kat          erdogan.solak@usak.edu.tr

Öğr. Gör. Dr.  Murat SOYSAL : Fen Edebiyat Fakültesi B/Blok(Ek Bina) 3. Kat   Oda No:321    murat.soysal@usak.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Alper ERSAYDI  : Eğitim Fakültesi Binası    3. kat  Oda No:301      alper.ersaydi@usak.edu.tr.   

 

Sınavla ilgili ek duyurular bölümün sayfasında yapılmaya devam edecektir. 

Sınavlarınızda Başarılar...

 

 


10 Aralık 2019