Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersini alan öğrenciler, Bahar Yarıyılı Vize(Ara Sınav)  Sınavında;

Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen ders kitabında yer alan: "Atatürk Dönemi İç Politika", " Atatürk Dönemi Türk Devrimi" Atatürk Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası" başlık/bölümlerinde yer alan -Atatürk İlkeleri başlığı/bölümüne kadar(bu bölüm dahil değil)-  tüm konulardan (Bahar  yarıyılının  ilk 7  hafta/bölüm video/slaytında yer alan tüm konular)sorumlu olacaklardır. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersini alan öğrenciler, Bahar Yarıyılı Final ve Bütünleme Sınavında;

Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen ders kitabının, "Atatürk Döneminde İç Politika", " Atatürk Dönemi Türk Devrimi" "Atatürk Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası"  "Atatürk İlkeleri" "Atatürk Sonrası Türkiye"   başlık/bölümlerinde yer alan tüm konulardan (Bahar  yarıyılı  1. hafta/bölüm slaytından başlayarak 14. hafta video/slaytının sonuna kadar tüm konular)sorumlu olacaklardır. 

 

 

Ortak Zorunlu Dersler vize ve final sınavları Uşak Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. Online sınavın saati ve nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin yönergeler ilerleyen günlerde üniversiteni ana sayfasında sizlere iletilecektir.

  • Vize sınavı: 1 Haziran 2020 
  • Final sınavı: 14 Haziran 2020

 

Bölüm Başkanlığı tarafından, Uşak Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II dersi için yararlanabilecekleri bir kaynak olarak, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" adlı kitap önerilerek, dersin slaytları hazırlanırken bu kitaptan faydalanılmaktadır. Ancak önerilen bu kitap/kaynak dışında; diğer üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin veya araştırmacıların hazırlamış olduğu, verilmekte olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I ve II derslerinin konularını içeren ders kitapları ve notlardan da yararlanabilirsiniz. Bu ders kitapları ve notları dışında sayfamızda "Dersin Temel Kaynakları" kısmında belirtilen ayrıntılı bibliyografyada yer alan kitaplardan ve bağlantı linklerinden de faydalanabilirsiniz.

 

Sorumlu Öğretim Elemanlarının email adresleri: 

Doç. Dr. Barış METİN                    : baris.metin@usak.edu.tr   baris.metin@yahoo.com.tr  

Öğr. Gör. Erdoğan SOLAK             :  erdogan.solak@usak.edu.tr

Öğr. Gör. Dr.  Murat SOYSAL        : murat.soysal@usak.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Alper ERSAYDI  :  alper.ersaydi@usak.edu.tr.   

 

 

Sınavlarınızda Başarılar...


18 Mayıs 2020