Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersini alan öğrenciler, Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavında; Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen ders kitabının, "19. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi "  "XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti"  ve "Mondros Mütarekesi ve Sonrasındaki Gelişmeler" de ise İzmir'in İşgali'nin sonuna kadar(Mütareke Ortamında Cemiyetler dahil değil)    başlık/bölümlerinde yer alan tüm konulardan (Güz  yarıyılı  1. hafta/bölüm slaytından başlayarak 7. hafta/bölüm/slaytının sonuna kadar tüm konular)sorumlu olacaklardır. 

       Bölüm Başkanlığı tarafından, Uşak Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II dersi için yararlanabilecekleri bir kaynak önerisi olarak, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" adlı kitap önerilmekte olup, dersin slaytları hazırlanırken bu kitaptan faydalanılmıştır. 

     Ancak önerilen bu kitap/kaynak dışında; diğer üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin veya araştırmacıların hazırlamış olduğu, verilmekte olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II derslerinin konularını içeren ders kitapları ve notlarından da yararlanabilirsiniz. Bu ders kitapları ve notları dışında sayfamızda "Dersin Temel Kaynakları" kısmında belirtilen ayrıntılı bibliyografyada yer alan kitaplardan ve bağlantı linklerinden de faydalanabilirsiniz.

      Diğer ortak derslerle birlikte yapılacak olan Atatürk İlkeleri ve ve İnkılap Tarihi-I dersinin ara (vize) sınavında 25 soru sorulacaktır. 

     Sınavlarla ilgili sorusu olanlarlar veya ders konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrenciler, dersi aldıkları öğretim elamanları ile web sayfamızda  "kadromuz" kısmında yer alan ve aşağıda belirtilen e-mailleri veya öğrenci sistemi yoluyla irtibata geçebilir. Aynı zamanda öğretim elemanlarının danışmanlık saatlerinde odalarına gidip görüşebilirler.  

 

Sorumlu Öğretim Elemanları: 

Öğr. Gör. Erdoğan SOLAK     : Eğitim Fakültesi Binası 4. kat          erdogan.solak@usak.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Alper ERSAYDI  : Eğitim Fakültesi Binası    3. kat  Oda No:301      alper.ersaydı@usak.edu.tr.   

Öğr. Gör. Dr.  Murat SOYSAL : Fen Edebiyat Fakültesi B/Blok(Ek Bina) 3. Kat   Oda No:321    murat.soysal@usak.edu.tr 

 

Sınavla ilgili ek duyurular bölümün sayfasında yapılmaya devam edecektir. 

Sınavlarınızda Başarılar...


12 Aralık 2020