Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersini alan öğrenciler, Bahar Yarıyılı Vize(Ara Sınav)  Sınavında;

Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen ders kitabında yer alan: "Atatürk Dönemi İç Politika", "Atatürk Dönemi Türk Devrimi" Atatürk Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası" başlık/bölümlerinde yer alan -Atatürk İlkeleri başlığı/bölümüne kadar(bu bölüm dahil değil)-  tüm konulardan (Bahar  yarıyılının  ilk 7  hafta/bölüm video/slaytında yer alan tüm konular)sorumlu olacaklardır. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II ara sınavında (vize sınavı) 20 soru sorulacaktır.

Sınav süresi 30 dakikadır.

 

 

Ortak Zorunlu Dersler vize sınavları Uşak Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. Online sınavın saati ve nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin  duyuru ayırca üniversiteni ana sayfasında sizlere iletilecektir. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II ara sınavı(vize sınavı)  aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

 

 

Vize Sınavı (Ara Sınav )Tarihi

Ders / Saat 

 

 

 

05 /05 /2021 Çarşamba 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II  

(Grup 1) 08:30 - 09:00 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 

(Grup 2) 09:30 - 10:00 

 

 

Tüm okullar 

Sınav türü: Çevrimiçi (online) 

 

No

Başlama

 Bitiş

 Grup No

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II (Grup 1)

08:30 

09:00 

AİİT Grup 1 

AİİT-SS1, AİİT-SS2, AİİT-SS3, AİİT-SS4, AİİT-SS5, AİİT-SS6, AİİT-SS7, AİİT-SS8, AİİT-SS9, AİİT-SS10, AİİT-SS11, AİİT-SS12, AİİT-SS13, AİİT-SS14, AİİT-SS15, AİİT-SS16, AİİT-SS17, AİİT-SS18, AİİT-SS19 

 

No 

Başlama 

Bitiş 

Grup No 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II (Grup 2)

09:30 

10:00 

AİİT Grup 2 

AİİT-SS20, AİİT-SS21, AİİT-SS22, AİİT-SS23, AİİT-SS24, AİİT-SS25, AİİT-SS26, AİİT-SS27, AİİT-SS28, AİİT-SS29, AİİT-SS30, AİİT-SS31 

 

 

 

Bölüm Başkanlığı tarafından, Uşak Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II dersi için yararlanabilecekleri bir kaynak olarak, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" adlı kitap önerilerek, dersin slaytları hazırlanırken bu kitaptan faydalanılmaktadır. Ancak önerilen bu kitap/kaynak dışında; diğer üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin veya araştırmacıların hazırlamış olduğu, verilmekte olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I ve II derslerinin konularını içeren ders kitapları ve notlardan da yararlanabilirsiniz. Bu ders kitapları ve notları dışında sayfamızda "Dersin Temel Kaynakları" kısmında belirtilen ayrıntılı bibliyografyada yer alan kitaplardan ve bağlantı linklerinden de faydalanabilirsiniz.

 

Sorumlu Öğretim Elemanlarının email adresleri: 

Doç. Dr. Barış METİN                    : baris.metin@usak.edu.tr   baris.metin@yahoo.com.tr  

Öğr. Gör. Erdoğan SOLAK             : erdogan.solak@usak.edu.tr

Öğr. Gör. Dr.  Murat SOYSAL         : murat.soysal@usak.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Alper ERSAYDI   : alper.ersaydi@usak.edu.tr.   

 

 

Sınavlarınızda Başarılar...


26 Nisan 2021