Bugün Türkiye’de tüm yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için, zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İnkılâp Tarihi dersleri adıyla 1934 yılından beri okutulmaya başlanmıştır. İlk olarak dönemin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet Bayur, İstanbul Üniversitesi’nde, ardından Başbakan İsmet İnönü, Ankara Hukuk Mektebi’nde Türk İnkılap Tarihi dersleri vermişlerdir.

         Konferans şeklinde verilmesi planlanan dersler dört ana bölüme ayrılmıştır. Dönemin CHP Genel Sekreteri Recep Peker, siyaset; Mahmut Esat Bozkurt, hukuk; Yusuf Hikmet Bayur dış politika; Yusuf Kemal Tengirşenk ise ekonomi ile ilgili konuları üstelenmiştir.

Hasan Âli Yücel’in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde, 15 Nisan 1942 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ile birlikte, dersin adı İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi olarak değiştirilmiştir ve kurulan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün kontrolüne bırakılmıştır.

27 Mayıs 1960’taki askeri müdahale sonrasında Türk Devrim Tarihi adını alan ders, tüm yüksek öğrenim öğrencileri için zorunlu derslerden biri olmaya devam etmiştir. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasında bu kez Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi adıyla verilmeye başlanan ders, günümüzde de ön lisans ve lisans öğrencileri için ortak zorunlu derslerden biri olarak tüm yüksek öğretim kurumlarında okutulmaya devam etmektedir.