2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre yüksek öğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi okutulması zorunlu derslerdendir. Bölüm başkanlığımızın amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ nin temelini oluşturan Atatürk ilke ve inkılâplarını öğrencilere benimseterek bu doğrultuda hizmet eden vatandaş yetiştirmektir. Bölümümüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından önceki durumu, Kurtuluş Savaşını ve Atatürk inkılâplarını kavratarak Atatürkçü Düşünce Sistemi konusunda bilinçlenen; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, hür ve bilimsel düşünen bireylerle Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaç ışığında ders öğretimi sırasında görsel materyallerden yararlanmak, konferanslar vermek, geziler düzenlemek, film ve slayt sunumu yapmaktır.